Košík

No products in the cart.

Kratomove listy obloha

Detailní a pravdivé info o Kratomu. Co by jste o něm měli vědět?

Pojďte s námi nahlédnout, jak to s kratomem skutečně je, od momentu sběru listů až po doručení přímo k vám domů.

Úvod

Náš kratom můžeš objednat během několika minut a doručení je možné už následující, nebo dokonce i ten samý den.

Jak je tohle možné, když kratom pochází až z Indonésie, což je více než 10 000 km daleko?

V tomto článku se dozvíš všechny klíčové informace o kratomu.

Rozvedeme ti jeho různé druhy a jak se liší. Zahrneme všechny detaily o výrobě a testování. Podrobně ti také vysvětlíme, jak kratom vyrábíme, od prvního sběru listů až po doručení přímo k tobě domů.

Zjistíš také v čem se lišíme od všech ostatních prodejců.

Sběr listů Kratomu

Výroba kratomu, nejen toho našeho, startuje sběrem listů z kratomových stromů, vědecky se jim říká Mitragyna speciosa. Tyto stromy najdeš po celé jihovýchodní Asii, ale většina jich vyrůstá v Indonésii, přesněji v regionu Kalimantan.

Jak v Indonésii, tak i na globální úrovni, se setkáš s několika odrůdami:

 • Mitragyna javanica (syn. Mitragyna diversifolia);
 • Mitragyna hirsuta;
 • Mitragyna inermis;
 • Mitragyna parvifolia;
 • Mitragyna rotundifolia (syn. Mitragyna brunosis);
 • Mitragyna stipulosa;
 • Mitragyna rubrostipulata;
 • Mitragyna tubulosa;
 • Mitragyna ciliata.

I když 99 % všeho kratomu na trhu pochází z Mitragyny speciosy, konkrétně z oblasti Kalimantan v Indonésii, na našem e-shopu teď můžeš najít i Mitragynu javanicu a Mitragynu hirsutu. Do budoucna ale plánujeme přidat i další odrůdy.

Listy pro výrobu kratomu sbíráme ve dvou základních lokalitách: na kratomových farmách, kde se pěstuje standardní kratom, a v džunglích, kde roste divoký kratom.

Co se týče standardního kratomu, ten vyrábíme z listů stromů nacházejících se na farmách. Tyto listy se sklízejí, když je stromu mezi 1-2 lety a má výšku jen pár metrů. Ale platí pravidlo: čím starší a vyšší strom, tím kvalitnější kratom z něj dostaneme. Náš standardní kratom má svůj původ v Putussibau.

Divoký kratom také nazývaný jako Prémiový kratom, roste samovolně v džunglích. Tyto stromy divokého kratomu jsou staré desetiletí, někdy i stovky let, a dorůstají do výšky desítek metrů. Listy z těchto stromů mají výrazně vyšší obsah aktivních látek, například alkaloidů jako mitragynin nebo 7-hydroxymitragynin. Náš divoký kratom nám přichází z oblastí Putussibau a Ketapangu.

Rozdíly mezi stromy standardního a divokého kratomu nejsou jen v jejich stáří a lokalitě, ale také v bohatství půdy, na které rostou. Půda, na které roste divoký kratom, je podstatně bohatší na živiny.

Z toho vyplývá, že i kdyby byl stoletý strom standardního kratomu vedle stoletého stromu divokého kratomu, jejich kvalita by nikdy nebyla identická. Rozdíly v kvalitě půdy a v dostupných živinách stromů se projevují na konečné kvalitě produktu. Divoký kratom je v tomto ohledu vždy na lepší úrovni.

Co se týče nákladů na výrobu divokého kratomu, jsou ty sice vyšší, ale nemusíš se obávat – u nás ho zakoupíš za stejnou cenu jako dříve standardní kratom. Po sesbírání listů přistupujeme k dalšímu kroku. 

Kratomove listy obloha
Kratomove listy v lese
Kratomovy prasek drceny

Kontrola kvality listů Kratomu

Jakmile je sběr dokončen, posíláme listy na zpracování, což se odehrává buď přímo na farmách a v džunglích, nebo poblíž nich.

První fází zpracování je kontrola kvality. I když se kontrola provádí už během sběru, pro jistotu sledujeme celý výrobní postup raději dvakrát.

Během kontroly, narazíme-li na nekvalitní listy, vyřazujeme všechny, které jsou poškozené, infikované, špatně zbarvené nebo nedozrálé.

Oddělení listů kratomu od stonků a žilek

Po ukončení kontroly následuje druhá fáze zpracování, a to je separace listů od stonků a žilek. Tento krok je prvním z více procesů, které ovlivní finální typy kratomu.

Co tím chceme říct? Stonky a žilky mají charakteristický efekt, který je typický pro jeden z druhů kratomu, konkrétně bílý kratom.

Ve zbývajících druzích kratomu stonky a žilky obvykle nenajdeme, nebo bychom alespoň neměli. Záleží vždy na konkrétním prodejci kratomu, jeho indonéském dodavateli a farmářích, kteří pro něj pracují. My využíváme stonky a žilky pouze tam, kde to má smysl.

Po skončení tohoto procesu pak ude máme kratom, který:

 • obsahuje stonky a žilky – bílý kratom;
 • neobsahuje stonky a žilky – zelený, žlutý, červený a hnědý kratom.

Oddělování probíhá ve 3 krocích:

 • prvně to začne manuálně, kdy ručně separujeme stonky a žilky od listů;
 • po usušení a nadrcení listů je pak ručně prosíváme, abychom je zbavili zbytků stonků a žilek; a nakonec,
 • při mletí na jemný prášek, konkrétně u nanomletí, použijeme strojové prosívání pro ještě efektivnější odstranění stonků a žilek.

Pomocí těchto tří kroků dosahujeme téměř perfektního oddělení.

Oddělené stonky a žilky ale rozhodně nevyhazujeme, ba naopak je co nejlépe využíváme, a to 2 způsoby:

 • Stonky a žilky vysušíme, rozdrtíme a poté je převezeme do naší výrobny v Pontianaku. Tam je dále meleme na velmi jemný prášek, který následně prodáváme jako konečný produkt;
 • Stonky a žilky vysušíme, nadrtíme a transportujeme do naší výrobny v Pontianaku, kde je zpracujeme na velmi jemný prášek. Ten pak ukládáme ve skladech, kde čeká na další uplatnění

Čistění a ošetření listů kratomu

Po separaci stonků a žilek nám zbývá jediný krok před samotnou výrobou různých typů kratomu: čištění, dezinfekce a ošetření listů. Cílem je odstranit všechny nečistoty, bakterie, viry a podobně.

Postup čištění a ošetření listů je takový:

 • před vlastní výrobou různých druhů kratomu se listy oplachují v čisté, teplé vodě po dobu několika minut, a to opakovaně, dokud nejsou naprosto čisté;
 • poté, což je součástí výrobního procesu, se listy suší ve speciálních sušírnách, kde na ně nepřímo, přes střešní krytinu, dopadají sluneční paprsky. Sluneční svit a sušicí proces ještě dodatečně dezinfikují listy;
 • je nutné, aby sušárny byly dobře ventilačně provětrávané a aby se monitorovala vlhkost. V období deštů to bývá problém. Pokud sušení kvůli počasí trvá příliš dlouho, je možné ho urychlit pomocí strojových sušicích bubnů, což minimalizuje rizika spojená s prodlouženým sušením za deštivého počasí;
 • završujícím krokem je dezinfekce ne samotných listů, ale již hotových výrobků – prášku kratomu, a to využitím gama záření v specializovaném továrně. Toto záření je účinné proti bakteriím, virům a dalším nečistotám. Má také lepší schopnost penetrace než třeba UV záření, takže jde o více než povrchové ošetření.

Využití horké vody, vysokých teplot nebo páry pro dezinfekci není ideální, protože to snižuje koncentraci aktivních látek v kratomu, jako jsou alkaloidy mitragynin, 7-hydroxymitragynin a další.

Výroba jednotlivých druhů kratomu, sušení a fermentace listů

Jakmile je čištění a dezinfekce za námi, přichází na řadu vlastní výroba různých typů kratomu. Je pravda, že na internetu se objevuje spousta nepřesných informací o kratomu i jeho různých druzích.

Teď si tedy probereme, které druhy kratomu skutečně existují a jaký je mezi nimi hlavní rozdíl. Dáme ti také několik tipů, na co bys měl dávat pozor. Začneme od začátku.

Jak jsme už zmínili, zhruba 99 % veškerého kratomu na trhu je původem z Indonésie, přesněji z Kalimantanu, což je indonéská část ostrova Borneo.

Samozřejmě, kratom roste po celém regionu jihovýchodní Asie, včetně zemí jako Thajsko, Malajsie a Vietnam. Avšak kvůli právním omezením, vývozním pravidlům nebo stavu místní výroby pochází většina kratomu právě z Indonésie.

Ale situace se postupně mění. Například v Thajsku, kde kratom byl dominantní až do jeho zákazu v roce 1943, došlo k jeho úplné legalizaci v roce 2022.

A to není všechno.

Thajská vláda je v těsné spolupráci s vládou Malajsie, protože i tam se uvažuje o možné legalizaci kratomu.

Zatím si ale uvědom, že drtivá většina kratomu pochází právě z Indonésie, konkrétně z Kalimantanu. Kratomy, které mají názvy jiných zemí, obvykle odtud skutečně nepocházejí, jde většinou o kreativní pojmenování.

Malá poznámka: Co se týče Indonésie, kratom najdeš i na jiných ostrovech, ale největší a nejrozvinutější trh je právě na Kalimantanu.

Už víme, že existuje spousta odrůd kratomu (Mitragyn), nejen v jihovýchodní Asii, ale i v Africe. Nejběžnější odrůdou na trhu je Mitragyna speciosa. Méně známé odrůdy jako Mitragyna javanica a Mitragyna hirsuta jsou spíše vzácné, zatímco ostatní odrůdy nejsou tak běžně dostupné.

Nyní je nám jasné, že odrůda a původ kratomu jsou většinou identické, což znamená, že nejde o různé “druhy” kratomu.

Na trhu najdeš kratomy s nejrůznějšími názvy – důvod si probereme za chvilku.

Jak tedy vznikají různé druhy kratomu a jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jednoduše řečeno – způsobem zpracování.

Podle toho, jak zpracujeme listy kratomu, se rodí různé druhy kratomu. Celkově mluvíme o pěti základních druzích kratomu, anebo řekněme pěti čistých druzích kratomu:

zelený kratom,
bílý kratom,
žlutý kratom,
červený kratom,
hnědý kratom.

Tyto druhy jsou pojmenovány podle barvy, kterou získají specifickým zpracováním.

Zelený kratom je nejsnadnější na zpracování. Vytvoří se jednoduchým sušením listů, a to buď ve vnitřních prostorech nebo sušírnách.

Bílý kratom se vyrábí podobně jako zelený, ale s jedním rozdílem. V bílém kratomu najdeme i stonky a žilky listů, což v ostatních druzích kratomu nenajdeme, být nemělo. Tyto stonky a žilky dodávají bílému kratomu jeho unikátní účinky.

Žlutý, červený a hnědý kratom se vytvářejí procesem fermentace. Listy kratomu se při tom umístí do průhledných plastových sáčků a fermentují se na přímém slunci, nikoli ve vnitřních prostorech.

Tyto tři druhy kratomu se odlišují v délce fermentace:

 • žlutý kratom je v průměru fermentován 1-2 dny;
 • červený kratom je v průměru fermentován 4-5 dní;
 • hnědý kratom je v průměru fermentován 8 dní.

Díky procesu fermentace, kratom získává svoje unikátní účinky. Po ukončení fermentace se listy obvykle suší ve vnitřních prostorech či sušírnách.

Průměrná doba sušení je 3-4 dny, ale to je závislé na aktuálním počasí. Tady máme na mysli především sušení v suchém období.

V deštivém období, které v Indonésii probíhá od listopadu až do března, je slunečního svitu podstatně méně. V důsledku toho sušení trvá často i více než 7 dní. Proto v tomto období často využíváme sušicí bubny, které proces urychlují.

Toto se týká i fermentace; v období dešťů se fermentační proces u všech fermentovaných typů kratomu prodlužuje o několik dní.

Malé poznámky k sušení – sušit lze i venku, ale venkovní sušení má svoje nevýhody:

 • je to hygienicky riskantní, protože listy jsou rozloženy na velkých plachtách bez ochrany proti vnějším vlivům – jako jsou počasí, zvířata, lidé atd.;
 • konečný produkt bude obsahovat méně aktivních látek, tedy alkaloidů jako mitragynin a 7-hydromitragynin, kvůli přímému slunečnímu svitu. Ve vnitřních prostorách je tento účinek mnohem menší, protože zde je jen nepřímé sluneční světlo.

Z tohoto důvodu se venkovní sušení většinou používá jen pro velkoobchodní objednávky do USA. Tamní velcí prodejci často objednávají kratom v celých 40stopých kontejnerech, což v sumě činí 21-27 tun několikrát za měsíc.

Po procesech sušení a fermentace vznikají různé druhy kratomu a jejich odlišnosti.

Ještě je samozřejmě potřeba listy dále zpracovat do finálního produktu.

Nejběžnějším finálním produktem je prášek z kratomu. Ale existují i jiné formy, jako například usušené drcené listy nebo prášek ze stonků a žilek. V zahraničí, hlavně v USA, se setkáme i s formami jako kapsle, tablety, doplňky stravy, nápoji a dalšími produkty z kratomu. V České republice nám to ale legislativa zatím nedovoluje.

Ještě nám však zbývá zodpovědět jednu klíčovou otázku, která nám pomůže pochopit, jak to s různými druhy kratomu skutečně je. A tou otázkou je:

Co znamenají názvy jako Maeng Da, Dragon, Super, Jungle, Jongkong, Kasongan, Dayak, Kapuas, Borneo, Bali, Thai, Malay a podobné?

Tyto kratomy jsou ve skutečnosti mixy pěti základních čistých druhů kratomu: zeleného, bílého, žlutého, červeného a hnědého. Smíchání se většinou děje s hotovým práškem, což je jednoduché.

Takže, například při výrobě zeleného Maeng Da kratomu se použije 75 % čistého zeleného prášku kratomu, 20 % bílého a 5 % červeného, smícháme to spolu a vytvoříme mix zelený Maeng Da kratom.

Tohle platí pro téměř všechny kratomy s těmito přívlastky jako Maeng Da atd…

Není to tedy o různých odrůdách, způsobech zpracování či jiných formách sušení nebo fermentace. Jde jen o kombinace pěti základních a jediných čistých druhů kratomu. Jsou čisté, protože obsahují jen 100 % jedné barvy, bez smíchání.

Pokud jde o smíšené kratomy, žádný standardní recept neexistuje – každý dodavatel z Indonésie a jeho farmáři si to míchají podle svého. A proto nikdy nenajdeš dva identické mixy u dvou různých prodejců, pokud nemají stejného dodavatele.

Smíšené kratomy sice některé lidi oslovují, ale přinášejí i svá úskalí:

 • nedokážeš rozpoznat, které čisté druhy kratomu ti skutečně vyhovují, protože používáš smíšený kratom, ne čistý;
 • když kupuješ mixy, riskuješ, že získáš i ty čisté druhy kratomu, které ti nesedí. Například, pokud mix obsahuje tři různé druhy kratomu, je možné, že některé z nich ti nebudou vyhovovat. To ale zjistíš jen, když si vyzkoušíš čisté varianty;
 • ztrácíš možnost srovnávat jednotlivé prodejce kratomu, protože neseženeš identický mix, například zeleného Maeng Da kratomu, u dvou různých prodejců. Tvůj názor tedy ovlivní, jaký mix a od jakého prodejce obsahuje více těch druhů, co ti pasují;
 • ztrácíš schopnost odsunout vznik tolerance, protože každý z pěti čistých druhů kratomu je zpracován jinak. Toleranci bys mohl oddálit střídáním druhů, což s mixy není možné.

Prodej mixů samozřejmě není nic špatného. Ale my považujeme za klíčové, aby byli naši zákazníci správně informováni o tom, co vlastně kupují, což u ostatních prodejců není pravidlem.

Na závěr si pojďme říct, proč se na internetu vyskytuje tolik nepřesných informací o různých druzích kratomu, ale i o kratomu jako takovém.

Za tím stojí 3 hlavní problémy.

1) Ztráta významu vlivem času a jazykové bariéry

Když se podíváme na kratomy označené jako Maeng Da, tak tato fráze, nebo lépe řečeno slang, má svůj původ v Thajsku a doslovně značí „pimp grade“, tedy „nejvyšší kvalitu“.

V Thajsku se tímto termínem označoval kratom vynikající kvality s vysokou koncentrací aktivních složek.

Avšak v Thajsku byl kratom v roce 1943 zakázaný, a to až do roku 2022. Proto se trh s kratomem přesunul do Indonésie.

S tímto přesunem došlo vlivem času a jazykových rozdílů k ztrátě původního významu, a tak se termín Maeng Da nyní používá volněji, většinou pro označení smíšených druhů kratomu v různých poměrech.

To ale není jediný případ. Existují i kratomy s názvy jako Bali, Borneo, Java a další, které nesou názvy různých regionů v Indonésii, ale i Thai a Malay.

Víme už, že kratom původně hlavně pocházel z Thajska, kde byl zakázán v roce 1943, a podobně jsme mohli nalézt kratom i v Malajsii, než zde byl zakázán v roce 1952 a zakázaný zůstává.

Je také pravda, že kratom v Indonésii neroste pouze na Kalimantanu, ale i na dalších ostrovech jako Java, Bali, Sumatra atd. Kalimantan nebyl vždy takovým lídrem na trhu, jakým je dnes.

Oboje se ale změnilo – v Thajsku i Malajsii byl kratom zakázán, a Kalimantan se stal hlavním exportním centrem kratomu.

Tyto změny se však nijak neodrazily na názvech kratomů. I přesto, že nyní 99 % kratomu pochází právě z Kalimantanu, stále se na trhu objevují názvy, které už neodpovídají realitě. V Indonésii se komunikuje převážně v indonéštině, což pro místní dodavatele kratomu komplikuje vysvětlení významu různých kratomů a jejich názvů svým zákazníkům, tedy prodejcům kratomu v České republice i ve světě. Jen malá poznámka – farmáře do těchto, ani do zbývajících problémů, nemůžeme příliš započítávat. Oni jsou obvykle zapojeni jen do sběru listů kratomu a jejich následného zpracování. Ostatní odrůdy, natož termín Mitragyna speciosa, často vůbec neznají.

2) Nedostatečné vzdělání o kratomu

Dalším problémem je nedostačující znalost o kratomu, jak ze strany prodávajících, tak ze strany dodavatelů z Indonésie.

U dodavatelů to konkrétně znamená, že většina z nich má jen povrchní znalosti o kratomu a nevěnují se mu podrobněji. Považují ho hlavně za zboží k prodeji. Pro upřesnění, spousta dodavatelů se spoléhá jen na informace, které získali od svých kolegů v oboru nebo které našli na internetu.

S narůstajícím trhem kratomu v České republice i globálně jsme v posledních dvou až třech letech mohli pozorovat přírůstek nových dodavatelů. Tito noví dodavatelé se kratomem věnují jen krátkou dobu a jejich znalosti jsou bětšinou neúplné.

Díky této kombinaci faktorů se bohužel stává, že řada dodavatelů pracuje se zastaralými, nesprávnými či neaktuálními údaji. Pro názornost – za tři roky, co se kratomem zabývám, znám přes 20 dodavatelů, kteří jsou informováni o všem, co v tomto textu uvádím.

Tito konkrétní dodavatelé mají několik společných rysů – jsou v oboru kratomu dlouho, patří mezi největší na trhu a jejich produkty jsou prvotřídní.

Podobná situace platí i u prodejců v České republice a vůbec na celém světě. U některých prodávajících se mohou objevit nepřesné či dokonce nepravdivé informace, a to kvůli tomu, že samotní prodejci nejsou dostatečně informováni o kratomu.

3) Marketing

Třetím a finálním problémem, který pravděpodobně slyšíte často, je marketing.

Skutečnost je taková, že nepřesné informace nevznikají jen kvůli prvním dvěma zmíněným problémům, ale i kvůli úmyslnému zavádění. Toho se dopouštějí jak dodavatelé, tak i prodejci, kteří velmi dobře vědí, jaká je situace ohledně kratomu.

K tomuto zavádění dochází hlavně za účelem podpoření prodeje, což má za následek nedostatečnou informovanost vás, konečných zákazníků.

Tento aspekt jsme si úmyslně nechali na závěr, protože bohužel často slyšíme poznámky o nespolehlivosti dodavatelů z Indonésie. Vnímáme také, jak noví prodejci, nejen u nás, ale i celosvětově, jsou neoprávněně kritizováni.

I když úmyslné zavádění existuje, není to jediný zdroj nesprávných informací o kratomu.

Klíčem k řešení těchto otázek je edukace a rozšiřování vědomostí.

Doufáme, že si díky tomuto a dalším článkům na našem e-shopu osvěžíte své informace.

Malá poznámka na konec, pro úplnost – prodejci v České republice, včetně nás, nemohou kvůli současné české legislativě (alespoň zatím, ale je na tom pracováno) informovat své zákazníky o účincích, dávkování, výhodách, rizicích a dalších aspektech, které by naznačovaly, že je kratom určen k konzumaci, či že se jedná o potravinu nebo doplněk stravy.

V současné době je kratom klasifikován jako sběratelský předmět. To však není chyba prodejců, ale aktuálního legislativního stavu.

V tomto textu se zaměřujeme pouze na ty nepřesné, zavádějící a nekompletní informace, o kterých mohou prodejci mluvit a které mohou pro vás objasnit.

Kontrola kvality drcených listů, stonků a žilek kratomu

Jakmile dorazí drcené listy, stonky a žilky kratomu do naší výrobny v Pontianaku, pečlivě je jěště jednou prověřujeme, aby byla kvalita co nejlepší.

Během této kontroly vyhledáváme a odstraníme drcené listy, které jsou poškozené, infikované, nesprávně zbarvené, nezralé nebo jinak neodpovídají našim standardům. Je to proces velmi podobný kontrole celých listů kratomu.

Pokud jsme s drcenými listy nespokojeni, nezařadíme je do výroby a místo toho vyčkáme na lepší, novou várku.

Mletí drcených listů, stonků a žilek na prášek

Po dokončení kontroly následuje samotný proces mlýnování na prášek, ze kterého vznikají tyto výrobky:

 • mletí drcených listů – prášek kratomu;
 • mletí stonků a žilek – prášek ze stonků a žilek kratomu.

Mletí probíhá ve strojích dvou typů, a to:

 • mikro namletí;
 • nano namletí.

Nano namletí kratomu

Prášek s nano mletím je výrazně jemnější, snadněji se rozpustí a absorbuje. V něm také nacházíme více uchovaných aktivních látek, zejména pokud mletí probíhá při nízkých teplotách, což nano stroj umí.

Tento vysoký nadstandard je dosažen díky použití moderních a specializovaných mletých strojů.

Nano stroj má navíc GMP certifikaci, což vám dává jistotu, že náš kratom je velmi čistý.

Jako příklad může sloužit to, že je stroj vyroben z nerezové oceli. Kromě toho zde používáme velmi jemné sítě a filtry, které náš kratom ještě více pročišťují od nečistot.

Mezi tyto nečistoty se řadí také stonky a žilky listů, což je výhodné u všech druhů kratomu kromě bílého.

Tuto malou komplikaci řešíme jednoduše – u výroby nano bílého kratomu měníme velikost sít a filtrů, abychom neztratili stonky ani žilky, a přesto odstranili ostatní nečistoty.

Na našem e-shopu naleznete kratomový prášek jen v nejvyšší kvalitě, to znamená s nano mletím.

Všechny naše kratomy pocházejí z divokého kratomu, nikoli ze standardního.

Ve velkoobchodě nabízíme všechny čtyři varianty.

Vážení a balení hotových produktů pro Velkoobchod

Prášek z kratomu, stejně jako prášek ze stonků a žilek, a dále drcené listy pro přímý prodej následně přeskládáme do jednokilových průhledných vakuovaných sáčků.

Tyto sáčky jsou svařeny a vakuovány, což brání oxidaci a zaručí tak dlouhodobou trvanlivost kratomu.

Na každém balení je uveden název produktu, který v něm je. Všechna tato balení poté ukládáme do odolných krabicích, které mají kapacitu 20 kilogramů kratomu.

Tyto krabice jsou pro lepší orientaci označeny názvem produktů, které obsahují.

Nechybí ani barevná izolepa, která rozlišuje různé typy kratomu.

A tím je proces výroby našich různých druhů kratomu a produktů ukončen.

Nyní nás čeká jen transport kratomu do našeho skladiště v České republice, kde se pak podle vašich objednávek výrobek připraví a doručí až k vám, nebo přímo k velkoobchodním klientům v případě dohodnutých velkoobchodních objednávek.

Doprava kratomu

Po završení výrobního procesu převážíme kratom v zabalených kartonech z naší výrobní haly do blízkého skladu, kde máme kratom připraven k exportu.

Poté nás čeká přeprava kratomu z Pontianaku do Jakarty. To se děje, jakmile potřebujeme doplnit zásoby v českém skladišti, nebo pokud máme předem dohodnuté velkoobchodní objednávky. V těchto případech můžeme kratom odeslat přímo z našeho Pontianského skladu k vám, a to aniž by prošel naším skladem v ČR.

V Jakartě nás ještě před dopravou čeká jedno nezbytné opatření: ošetření kratomu gama zářením, abychom eliminovali bakterie, viry a další nečistoty.

Následně náš kratom směřuje na letiště či do přístavu, kde se celně zpracuje a připraví k vývozu. Výběr dopravního prostředku závisí na velikosti a typu zásilky.

U předem dohodnutých velkoobchodních objednávek záleží na preferencích zákazníka. Jestliže prioritou je rychlost, je volbou letecká doprava; pokud jde o cenu, volí se námořní doprava.

Doručení leteckou dopravou obvykle trvá 7-10 dní, zatímco námořní dopravou to je cca 40-60 dní, ale za nižší cenu.

V případě letecké dopravy kratom míří buď přímo do Prahy, nebo nejprve do Amsterdamu, odkud následně po proclení pokračuje do našeho skladiště v ČR, nebo také přímo k velkoobchodním klientům.

Rozhodujícím faktorem je aktuální celní situace a náklady na dopravu.

V případě námořní dopravy je první destinací Nizozemí, konkrétně Amsterdam nebo Rotterdam, odkud zboží po proclení pokračuje do ČR nebo přímo k velkoobchodním zákazníkům.

Ať už je cílovou destinací Praha, Amsterdam či Rotterdam, je nutné zboží proclít, protože vstupuje do Evropské unie (EU).

Proclení u letecké dopravy obvykle trvá jen několik dní, u námořní dopravy to může být týden nebo déle.

Po dokončení proclení už nás čeká jen finální krok.

Kratom je následně doručen do našeho skladiště v České republice, kde zpracováváme jak maloobchodní, tak velkoobchodní objednávky z našeho e-shopu, nebo přímo k velkoobchodním zákazníkům.

Zpracování a doručení objednávek až k vám domů

Předplacené velkoobchodní objednávky můžeme doručit přímo k zákazníkovi, aniž bychom museli zastavovat na našem skladu. Tyto objednávky už jsou upraveny na míru v Indonésii a další zpracování není třeba.

Kratom posíláme v jednokilových sáčcích, které jsou následně uloženy ve dvacetikilových krabicích. Proto není potřeba přebalování či další štítkování.

Ostatní objednávky, ať už maloobchodní nebo velkoobchodní, zpracováváme na našem skladu v Česku a odsud doručujeme až k tobě.

Zpracování objednávek startuje, když něco objednáš v našem e-shopu.

Prvním krokem je zvážení a balení kratomu do vhodných sáčků. Všechny naše produkty balíme do sáčků Doypack s ZIP uzávěrem. Tento materiál je ideální, protože chrání kratom před vlhkostí, oxidací a světlem. Tvůj kratom tak zůstane dlouho čerstvý a účinný.

Pokud objednáš kratom v jednokilových baleních, ponecháme ho v jeho původním, vakuovaném sáčku. To sice není tak odolné balení, ale je levnější a šetří nám čas.

Ke každé takové objednávce přibalíme zdarma odpovídající počet jednokilových Doypack sáčků.

Po balení sáčky svařujeme pro prodloužení trvanlivosti a označujeme je štítkem podle typu produktu.

Následně balíme sáčky a jednokilová balení do bublinkových obálek či krabic podle velikosti objednávky.

Jako bonus dostaneš od nás malý dáreček pro potěšení.

Konečně pak obálky či krabice označujeme dle zvoleného typu dopravy, a tím je tvá objednávka připravena.

Podle toho, jakou dopravu si vybereš, buď tvou objednávku přineseme na pobočku dopravce, nebo ji vyzvedne dopravce v rámci pravidelných svozů.

A máme hotovo.

Takhle vyrábíme náš exkluzivní kratom od sběru listů až po doručení k tobě domů.

Máš-li jakékoliv dotazy, nebo ti není něco jasné? Kontaktuj nás.

Datum: 18. 10. 2023
Autor: Simon Křižák

Připoj se k nám a získej 10% slevu na 1. nákup

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
0
Zbývá 2,997.00  k dopravě CZ zdarma
Váš košík je prázdný!

Vypadá to, že jste do košíku zatím nepřidali žádné položky.

Procházet produkty
Powered podle Caddy